There was an error in this gadget

Манай зочид

There was an error in this gadget

Канадын Монголчуудад зориулсан блог хуудас

12/26/2008

Хуулийн туслалцаа авах:

Цагаачлалын мэргэжлийн өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт Ligal Aid дээр байдаг, Ligal Aid нь таны өмгөөллийн хөлсийг төлдөг, Торонто дахь Ligal Aid-н хаягууд:

Legal Aid Ontario

375 University Avenue, Toronto, ON M5G 2J5

(416) 598-0200

Legal Aid Ontario

119 Spadina Ave, Toronto, ON M5V 1A1

(416) 408-4420

Legal Aid Ontario

330 Bay Street, Toronto, ON M5H 2S8

(416) 214-4747

Нийгмийн халамж,

Онтарио мужид нийгмийн халамж нь /Welfare/ Ontario Works хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгждэг, Энэ хөтөлбөр нь ажил хайж байгаа болон түр зүүр хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй хүмүүс зориулагдсан хөтөлбөр юм, Энэ хөтөлбөрт хамрагдах хүмүүс нь :

*олон нийтийн ажилд сайн дураар оролцох

*ажил идэвхтэй хайх

*мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх

*төрөл бүрийн курст суралцах зэрэг нөхцөлтэйгээр гэрээ байгуулж /participation agreement/ уг хөтөлбөрт хамрагддаг, Хэрвээ гэрээний нөхцөлөө зөрчвөл таньд олгох халамжийн хэмжээг багасгах, бүр цаашилбал зогсооно,

Тус хөтөлбөр нь:

*Санхүүгийн тусламж

*Хөдөлмөр эрхлэхэд туслах гэсэн үндсэн 2 хэсэгтэй,

Санхүүгийн тусламж:

Орлогын ямар нэг эх үүсвэргүй хүмүүст орон сууц түрээслэх, хоол, хувцас авах мөнгө өгнө, Таньд олгох тэтгэлэгийн хэмжээ нь гэр бүлийн гишүүдийн тооноос хамаарч хязгаартай байдаг, Хэрэв та аль нэг байгууллагад чөлөөт цагаараа сайн дураараа ажилладаг бол сар бүр унаа мөнгө өгнө,

Хөдөлмөр эрхлэхэд туслах:

Хүмүүс ажил эрж хайх болон ажилд ороход нь бэлтгэлтэй байлгах зорилготой,

Мөн та доорхи тэтгэлэгүүдийг авах эрхтэй:

*Оршин суугаа байрнаасаа өөр байранд нүүж орсон бол нүүсэн зардал

*Хүүхэд төрвөл

*Хичээлийн шинэ жилийг тохиолдуулан хүүхдэд олгох тэтгэлэг

*Өвлийн хувцас авах /хүүхдэд/

*Нүдний шил хийлгэх

*Шүд авхуулах, хиймэл шүд хийлгэх

*Сахарын диабеттай бол

*Хагалгааны болон ороох боох материалын үнэ

*Оршуулгын зардал

Та оршин суугаа газрынхаа ойролцоох Social Services-н газар очиж бүртгүүлэх хэрэгтэй, Ярилцлагад очихдоо урьдчилан цаг товлоно, Таныг хариуцаж авах ажилтан ярилцлага хийж /англи хэл мэддэгүй бол орчуулагч авч очоорой/ таньтай гэрээ хийнэ, Ярилцлагад очихдоо банкны чек, байрны гэрээ, холбогдох биеийн байцаалтаа /цагаачиллын/ аваарай, Сар бүрийн сүүлээр таны дансанд тэтгэлэгийн тань мөнгийг шилжүүлнэ, Social Services-н газраас сар бүр таны орлого, хаягийн өөрчлөлт, ажил зэргийн өөрчлөлтийн талаархи мэдээг танаас авах бөгөөд хэрэв та үүнийг нь тогтоосон хугацаанаас нь хоцроовол таны тэтгэлийг зогсооно,

Онтари мужийн зарим Social Services-н хаяг:

Нэр

Хаяг

Утас

North York East

Social Services

20 Lesmill Road

North York

416-392-2850

416392-2811

North York West

Social Services

1860 Wilson Ave

North York

416-392-6500

416-397-0185

North York Central

Social Services

1117 Finch Ave

North York

416-397-9450

416-397-9451

East Toronto

Social Services

1631 Queen Street E

Toronto

416-392-3200

416-392-3213

Downtown Toronto

Social Services

111 Wellesley Street E

Toronto

416-392-5300

416-392-5100

Англи хэлний сургалт:

Та англи хэлний мэдлэгээ шалгуулж түвшингээ тогтоолгосны дараа аль тохиромжтой сургуулийг /байршил, хичээллэх хуваарь зэргийг нь харгалзан/ та сонгон суралцана, Social Services-н таныг хариуцсан ажилтанд улирал бүр англи хэлний курсанд бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудсаа илгээж байх ёстой, Сургалтын төлбөр нь улиралын 20-25$.

Сургуульд суралцах,

1,Дунд сургууль: Оршин суугаа харьяалалын сургуульдаа очиж бүртгүүлнэ, Таны хүүхдийн нас, англи хэлний мэдлэгээс хамаарч хэддүгээр ангид суралцахыг нь тодорхойлно,

2,Ахлах сургууль: Англи хэд, тооны шалгалт авч хэддүгээр ангид сурацахыг нь тодорхойлно,

Вэб сайт: www.tdsb.on.ca /Toronto District School Board/

Таны боловсролын баримт бичгийг үнэлэх,

Та өөрийн боловсролын баримт бичгийг /доктор, магистр, бакалаврын диплом, 10 жилийн гэрчилгээ/ суралцах болон ажиллах зорилгоор үнэлүүлж /Credentials/ болно,

Хаяг:

*Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC)

95 St.Ave W. #1106, 416-962-9725, www.cicic.ca

Номын сан,

Та Торонто хотын нийтийн номын сангийн гишүүн бол тус хотын аль ч номын сангаар гишүүнийхээ картаар үнэгүй үйлчлүүлж болно, Харин хэвлэх /канондох/, авсан ном, сэтгүүл, кино зэргээ хугацаа хэтрүүлсний төлбөртэй, Номын сангаас авсан ном, сэтгүүл, кино зэргээ Торонто хотын аль нэг номбн санд буцаан өгч болно, Вэб сайт: www.torontopubliclibrary.ca

Жолооны шалгалт өгөх:

Онтарио мужид жолооны шалгалт нь 3 шаттай:

*Дүрмийн шалгалт-G1

*Хот доторхи жолооны шалгалт-G2

* Хурдны зам дээр машин жолоодох эрхийн шалгалт-G

G1, G2, G эрхийн үнэмлэх нь манайхаар бол В ангилал гэсэн үг юм, Та хэрвээ Монголд авсан хүчинтэй жолооны үнэмлэхтэй бол түүнийгээ Оттава дахь Монгол Улсын ЭСЯ /Embassy Of Mongolia 151 Slater Street, Ottawa, ON K1P 5H3 (613) 569-3830/ руу явуулж баталгаажуулна, Тодорхой мэдээллийг ЭСЯ-ны ажилтнаас заавал аваарай, Хэрвээ таны үнэмлэхийг Онтарио мужид хүчинтэй гэж тооцвол та удаан хүлээхгүйгээр шалгалтуудаа өгч болно, Хэрвээ жолооны үнэмлэхгүй, эсвэл таны жолооны үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол та эхлээд G1 өгнө, дараа нь жолооны курст сууж гэрчилгээ аваад /курсын төлбөр нь ойролцоогоор 350-360$/ 8 сарын дараа G2-н шалгалт өгнө, G2-н шалгалт өгсний дараа 1 жил болж байж G-н шалгалт өгнө, Дүрмийн шалгалтыг компьютер дээр болон бичгээр өгч болно, Төлбөр нь 125$. Үүнд шалгалтын үнэ 10$, үнэмлэхний үнэ 75$, G2-н /заримдаа урьдчилж авдаг/ шалгалтын үнэ 40$ орно, Хэрэв танаас 80$ авсан бол та G2-н шалгалт өгөхдөө 40$ төлнө гэсэн үг, Шалгалтыг өөрийн сайн мэдэх хэл дээр өгч болно, Жишээ нь франц, орос г,м, Шалгалт авах хугацааг хязгаарлаагүй учир удаан сууж болно, Хэрвээ та тэнцвэл /passed/ таньд түр үнэмлэх олгоно, Эх үнэмлэх нь 10-14 хоногийн дараа шуудангаар ирнэ, Хэрвээ шалгалтаа өгч чадаагүй бол 10$ төлөөд тэр дороо ахин хэдэн ч удаа өгч болно, Таны алдааг тэр дор нь хэлж өгөх учир асуултныхаа зөв гэж сонгосон хариултаа санаж байвал сайн, Учир нь зарим асуултууд шалгалт дахин өгөхөд давтагддаг, G2-н шалгалт өгөхдөө ямар нэг жолооны курсын машин дээр дадлага хийгээд тэр машинаараа шалгалтаа өгвөл зүгээр, Шалгалт өгөх өдөр, цагийг тань таны хүссэнээр жолооны курс захиалж өгнө, Жолооны курсын машинаар 1 цаг дадлага хийхэд ойролцоогоор 25-30$, тухайн машинаар шалгалт өгөхөд 75$ орчим байдаг, G2-н шалгалтандаа тэнцсэн бол үнэмлэхний үнэ гэж нэмж төлөхгүй, таньд түр үнэмлэх өгөх бөгөөд энэ нь G1-н хамт хүчинтэй, Эх үнэмлэхийг таньд шуудангаар илгээнэ,

Зарим тохиолдолд таны үнэмлэхийг хүчинтэйд тооцоод шууд G-н шалгалт эрх өгнө, Хэрвээ та G-н шалгалтаа өгч чадахгүй бол G2-н шалгалтаа өгнө, Хэрвээ G2-н шалгалтаа өгч чадахгүй бол жолооны курсэнд суугаад бүхнийг эхнээс нь эхлэнэ гэсэн үг шүү, Тийм учраас G-н шалгалт өгөх эрхтэй ч гэсэн заримдаа G2-н шалгалтаа эхэлж өгөөд дараа нь G-н шалгалтаа өгөх нь цаг хугацаа, эдийн засгийн хэмнэлттэй байдаг,

Та гэрийнхээ ойролцоо байгаа дараах хаягуудаар очиж жолооны шалгатаа өгч болно,

*Central

900 Bay St, 416-325-8650

*Downsview

37 Carl Hall Rd, 416-398-3577

*Etobicoke

5555 Eglinton Ave W, 416-695-0621

*East

1448 Lawrence Ave E, Unit 15, 416-757-2589

*Morningside

Grand Marshall Dr, 416-724-7520

1 comment:

  1. Greetings from UB, Mongolia.

    Thank you so much for sharing your life in Canada which is interesting to us. we are thinking to move Canada especially north Canada. Do you have any information related to Inuit people and immigration possibility from Mongolia.
    Thanks so much in advance.

    ReplyDelete

Эрт урьд цагт...

/Түүхэн хошигнол/

1996 оны 6 сар. Франц онгоц тэнгис далай гаталж ирэв. Торонто Пийрсонд газардав. Охин нь Маралгуа ажгуу. Монгол залуу онгоцны буудлаас гарч эрүүл агаар цээж дүүрэн амьсгалахад канад агаарт хушийн үнэр ханхлахаас халхын үнэр үгүй байв. Эхний монгол тэд болов. Анд нь Ганбаа бүлгээ.Баагий Ганбаа хоёр Онтариогийн эрэгт Торонтогийн баруун зүүн талыг эзлэн сууж хоёр жил болбой.
Ганбаа духан дээрээ ганц ч үрчлээсгүй бөгөөд дөрвөн газрын заншил мэднэ. Нэгэн өдөр Ганбаа эхнэрийн хамт салхинд гарав. Нэгэн дажгүй хауз сээлдэж буйг үзэж энэ хаузийг өөр хүн эс авсан байваас бид авсугай гээд рийл эстэйтээ илгээв. Монгол хүний анхны хауз тэр болов.
Баагий нэгэн өдөр Бай н Сэйл -ийн баруун талд багширсан олон төмөр хүлэг дунд он үнэ нь жигдэрсэн онцгой нэгэн хүлэг Намайг унах сайн эзэн минь хаа буй хэмээн толгой сүүлээ хаялан зогсохыг үзэж таалав. Балны үзүүрээр тойруулан ( цаламдаж ) утас цохин барьж авав. Анхны унаа нь тэр болов.
1998 онд Их Хурлын дарга Гончигдорж ирж консул төрүүлэв. Анхны консул Сандаг, дагуур нь Ганбат болой. Ганбат, Ганбаа, Баагий гурав нэг сэрээны үзүурүүд мэт ижилдэн нөхөрлөв. 2000 онд консулын гар нь газарт хүрч,
Яаманд ойрхон бууя
Явдалд тус болог
Төвд ойрхон бууя
Төсөвт тус болог гэлцээд Оттавагийн зүг сарнин одвой.
Индианагаас бөлөг иргэн нүүж ирэв. Жүгээ овогтон тэд болов.
Содоогийнхон мөн нийлэв. Эхний дөрвөл ингэж үүсэв.
Баагий хар төмөр нүдэж залхаад компютэр нүддэг болсон бүлгээ. Тэр өдгөө мөн түүнээ нүдсээр буйгаад үдэш орой тэдний хаяанаас товших чимээ сонсдох.
Баагийгийн хүү Билгүүн, Билгүүний найз Жошваа, Жошваагийн найз Барайян. Барайяны ах Новаки, Новакигийн ах Оожоо, Ожоогийн дүү Гарьдаа. Монголын үрс маш олширч Ерөнхийлөгч Багабанди ирж сонирхов. Алаг махны тасархай гэж аятайхан харж, хүрэн бөөрний хэлтэрхий гэж хүрч ирж дотносов. Улам олшрохыг ерөөв. Улмаар холбогдохыг дэмжив. Хойд стийлсийн Дариа Холбоо молбоо байгуулья гэж Санаа анх гаргасныг Санал ёсоор болгов.
Онтариогийн Монгол Холбоо байгуулагдсан түүх энэ буюу. Эхний Ерөнхийлөгч Ганбаа болсон бүлгээ.

ГИШYYД

Бидний тухай

My photo
Toronto, Ontario, Canada
Намайг Торонто хотын Бондгор Нямаа гэдэг. Энэ бол миний анхны блог. Тавтай морилно уу!